Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření

Autoři

JANÍK Tomáš JANKO Tomáš KNECHT Petr KUBIATKO Milan NAJVAR Petr PAVLAS Tomáš SLAVÍK Jan SOLNIČKA David VLČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2010
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kniha je výsledkem dotazníkového šetření, jehož cílem bylo vyhodnotit aktuální fázi kurikulární reformy na gymnáziích, která spočívá v zahájení výuky podle školních vzdělávacích programů. Pozornost výzkumu byla soustředěna do tří oblastí: akceptance kurikulární reformy, učitelovo pojetí kurikula, využití a účinky kurikula. Jako proměnné na pozadí byly zkoumány spokojenost se školstvím a gymnaziálním vzděláváním, obeznámenost s reformními záměry a s kurikulárními dokumenty, podpora kurikulární reformy. Výzkumný vzorek sestával z 1098 respondentů z 58 škol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.