Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ

Autoři

HANUŠOVÁ Světlana JANÍKOVÁ Věra GRENAROVÁ Renée KYLOUŠKOVÁ Hana MAREČKOVÁ Pavla SCHEJBALOVÁ Zdeňka COLLINS Rita Chalmers

Rok publikování 2010
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se týkal individualizace a diferenciace v cizojazyčné výuce, s přihlédnutím k potřebám a možnostem žáků se specifickými poruchami učení. Po stručném uvedení teoretických východisek byly prezentovány příklady aktivit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.