Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol

Autoři

JANÍK Tomáš KNECHT Petr NAJVAR Petr PAVLAS Tomáš SLAVÍK Jan SOLNIČKA David

Rok publikování 2010
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace pojednává o reformě kurikula v oblasti gymnaziálního vzdělávání. Hlavní pozornost je zaměřena na problémy spojené se zaváděním (implementací) kurikulární reformy do školní praxe. Konkrétně jde o to popsat, vysvětlit a vyhodnotit procesy implementace rámcových vzdělávacích programů a tvorby a realizace školních vzdělávacích programů. Přitom jsou identifikovány faktory ovlivňující uvedené procesy a dále funkce, které jsou prostřednictvím rámcových a školních vzdělávacích programů naplňovány v rovině kurikulárního plánování a v rovině práce s cíli a obsahy vzdělávání. Publikace je výzkumnou zprávou, která se zabývá analýzou rozhovorů vedených s koordinátory na pilotních a nepilotních gymnáziích s cílem dokumentovat proces vzniku školních vzdělávacích programů a porozumět problémům, které jsou s tvorbou kurikula spojeny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.