From Disruptive Action to Political Lobbying: Causes and Consequences of the Institutionalization of Forms of Contention in a Protest Campaign

Název česky Od disruptivního jednání k politickému lobbyingu: příčiny a důsledky institucionalizace forem protestního jednání v protestní kampani
Autoři

JANÍK Zdeněk

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj on-line Středoevropské politické studie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=320
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Campaign; Contentious Collective Action; European Code of Conduct on Arms Exports; Forms of Contention; Framing; Mobilizing Structures; Nesehnutí; Political opportunity; Social Movement Organization
Popis Příspěvek předkládá výsledky analýzy postupné institucionalizace jednání a strategií antimilitaristické protestní kampaně Zbraně, nebo lidská práva? v letech 1997 až 2007. Kolektivní jednání aktérů v kampani se vyvíjelo od epizodických protestních akcí k organizovanému sociálnímu hnutí s názvem Nesehnutí, jehož aktéři prokazují trvalou interakci s oponenty a jejich formy protestního jednání postoupily od radikálních, disruptivních aktivit k politickému lobbyingu a vyjednávání s politickými aktéry a spojenci v politickém establishmentu. Analýza interakcí mezi vnitřní dynamikou studované kampaně a jejími externími podmínkami dále osvětluje, jak proces přivlastňování EU Kodexu o obchodu se zbraněmi aktéry v kampani otevíral těmto aktérům institucionální přístup k vyjednávání požadavků s politickými aktéry a jak tento institucionální přístup ovlivnil interaktivní a komunikativní procesy mezi aktéry unvitř kampaně a zapříčinil změnu ve formě protestního jednání aktérů. Vedle písemných dokumentů výzkum vychází z dat získaných zúčastněným pozorováním v období od dubna 2005 do května 2007.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.