Nové přístupy k analýze dat testu sémantického výběru

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

FILIP Miroslav URBÁNEK Tomáš

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova Semantic Selection Test; item analysis; optimal scaling; Rasch model
Popis Článek se věnuje psychometrickým otázkám používání Testu sémantického výběru. Nejprve kritizuje tradiční způsob analýzy dat, který obsahuje logické nedostatky, a navrhuje dva alternativní přístupy - optimální škálování a analýzu založenou na Raschově modelu. Prokazuje, že oba přístupy vedou ke srovnatelným výsledkům - optimální škálování k o něco obecnějším výsledkům dosažitelným i na základě velmi stručných dat a analýza na základě Raschova modelu k detailnějším výsledkům za cenu náročnější výpočetní procedury, která klade na bohatost dat větší nároky. Aplikace obou přístupů s přihlédnutím k jejich výhodám a nedostatkům odkrývá validní výsledky, se kterými lze dále interpretačně pracovat podle kontextu výzkumné nebo diagnostické situace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.