Detekce bakterií Leptospira interrogans s.l. u malých savců pomocí metody MAT

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

SADILOVÁ Libuše ŽÁKOVSKÁ Alena NEPEŘENÝ Jiří

Rok publikování 2024
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Prezentace se zabývá skupinou bakterií Leptospira interrogans sensu lato. Jedná se o patogenní skupinu leptospir způsobují zoonotické onemocnění leptospirózu, která může v některých svých formách být pro člověka smrtelná. V České republice se objevuje kolem 20 až 30 případů ročně. Nejčastějšími hostiteli těchto bakterií jsou malí savci, převážně pak hlodavci. Metoda, kterou se prezentace zabývá, je MAT (mikroskopický aglutinační test). Jedná se o nepřímou metodu detekce leptospir, která detekuje přítomnost protilátek proti bakteriím. Tato metoda se považuje za zlatý standard při detekci leptospir. Je založena na reakci všech tříd protilátek z těla vyšetřovaných savců (v tomto případě výplachu sleziny, ledviny a jater z malých savců) s živými kmeny leptospir. Po kultivaci se bakterie sledují pod mikroskopem v temném poli, kdy se zjišťuje, jestli došlo k aglutinaci. Vzorky získané z malých savců byly získány z odchytů v Moravském krasu (povoleno projektem MŽP). V období 2021–2023 bylo odchyceno přes 200 jedinců malých savců. Vzorky z těchto zvířat byly využity k detekci protilátek, proti kterým bylo použito 9 různých sérovarů leptospir vyskytující se na území ČR. Zatím bylo vyšetřeno 75 vzorků. U 18 z nich se prokázala pozitivita v titru 1:100, jedná se tedy o 24% pozitivitu. Nejčastějšími sérovary byly sejroe a grippotyphosa. Tyto sérovary jsou popisovány za nejčastěji se vyskytující v hlodavcích. Z těchto a dalších výsledků pak bude možné vyvodit prevalenci Leptospira interrogans s.l. v CHKO Moravský kras, jednotlivé nejčastěji se vyskytující sérovary v této oblasti a riziko přenosu na člověka. Tato práce je součástí diplomové práce s názvem Porovnání metod detekce bakterií Leptospira interrogans s.l. u malých savců.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.