Fotiť, či nefotiť: etika správania návštevníkov v Osvienčime

Autoři

LOPUCH Jozef

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Udalosti z ľudskej histórie sa často premietajú do cestovného ruchu. Inak tomu nie je ani v prípade temného cestovného ruchu, kedy ľudia cestujú na miesta, kde sa v minulosti odohrala tragická udalosť. Okrem toho, že tieto miesta zobrazujú svedectvo temnej udalosti z histórie - neplnia len túto pasívnu rolu, ale často aj aktívnu, kedy je ich účelom poučiť návštevníkov, aby sa podobné udalosti už neopakovali v budúcnosti. Deje sa tak tomu aj v Osvienčime, ktorý je niektorými autormi považovaný za najtemnejšie miesto, no zároveň je často spájaný s nežiadúcim správaním turistov z pohľadu etiky a vytvára diskusie o tom, aké správanie je alebo nie je neúctivé. Tento príspevok sa zaoberá správaním návštevníkov v Osvienčime na základe zúčastneného pozorovania, ktoré prebehlo v septembri 2022. Cieľom príspevku je popísať "bežné" správanie návštevníkov a identifikovať, kde nastáva správanie, ktoré môže byť problematické z pohľadu etiky miesta. V prvom rade ide o to, že na mieste sa nachádzajú rôzne vizuálne príkazy/zákazy (napr. nefotiť, nevstupovať a pod.). Okrem toho tu pôsobí rola sprievodcu, ktorý často tieto príkazy/zákazy môže zdôrazňovať alebo doplňovať (napr. nejesť na mieste, nebrať si suveníry, byť niekde potichu). K tomu ako sa ľudia na tomto mieste správajú a čo je považované za (ne)etické prispieva aj diskusia v spoločnosti, ktorá nastala najviac okolo tzv. "selfie problému" - teda fotenia si selfies na nepatričných miestach a v nepatričných pózach. Je teda vidieť, že v niektorých prípadoch je etika tohto miesta pomerne striktná (nefotiť), ale niekde dochádza k vyjednávaniu (diskusia ohľadom fotiek/selfies) a zúčastneným pozorovaním je možné vidieť, ktoré miesta sú v rámci Osvienčimu z hľadiska etiky najproblematickejšie a k akému správaniu na nich dochádza.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.