METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality

Logo poskytovatele
Autoři

JANÍK Tomáš SLAVÍK Jan NAJVAR Petr ČEŠKOVÁ Tereza

Rok publikování 2022
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Citace
Popis Metodika 3A  – označení pro metodický postup reflexe a kvalitativní analýzy výuky, který je spojen s hodnocením kvality výuky a s návrhem zlepšujících změn. Pojetí metodiky 3A se hlásí k tradici didaktické analýzy zaměřené na obsah vzdělávání, jak je rozvíjena v didaktickém přístupu W. Klafkiho (1967). Jde zde o to, že učitel se v prvním kroku zamýšlí nad otázkou, „čemu budu vyučovat / co se žáci budou učit“ a od odpovědi na ni odvozuje volbu výukových postupů, tj. „jak budu vyučovat / jak budou žáci postupovat při učení“. Představený způsob výzkumu výuky má vycházet vstříc učitelům především tím, že se věnuje otázkám, které učitelé musí skutečně řešit, když výuku připravují, když v ní pracují se žáky a když se zamýšlejí nad způsoby, jak ji zlepšovat. Učitelům publikace nabídne možnost zabývat se výzkumnými poznatky a budou mít možnost je v praxi zužitkovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.