Well-being učitelů a vedoucích pracovníků základních škol v kontextu dramatické výchovy

Autoři

POLÁNKOVÁ Lenka CISOVSKÁ Hana JANEBOVÁ Eva

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola představuje pomocí kvalitativního výzkumu sondu do pojetí well-beingu vybraných učitelů a vedoucích pracovníků ze tří základních škol, kteří se v rámci projektu To be or not to be well? – Drama and Theatre in Education, který probíhal v letech 2019-2022 s podporou programu Evropské unie Erasmus+účastnili vzdělávacího semináře z oblasti dramatické výchovy ve Středisku volného času Lužánky. Pomocí čtrnácti polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s časovým odstupem se šesti informanty, které byly analyzovány prostřednictvím metody interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), zodpovídáme otázky: Jak vybraní učitelé a vedoucí pracovníci základních škol zapojení do projektu To Be reflektují svůj wellbeing na škole, kde učí? Jak podle vybraných učitelů a vedoucích pracovníků škol zapojených do projektu To Be může dramatická výchova přispívat k rozvoji wellbeingu u učitelů a žáků?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.