Organizace kurzů češtiny pro azylanty a osoby s mezinárodní doplňkovou ochranou

Autoři

PYTLÍK Petr

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Jazyková integrace osob s mezinárodní ochranou je dlouhodobou výzvou českého vzdělávacího systému. Její realizace probíhá na několika úrovních, ať už v rámci školského systému, nebo paralelně k němu. Jedním z integračních nástrojů je Státní integrační program, zakotvený v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu, §§ 68 až 70. Jazyková integrace v rámci tohoto programu je základním nástrojem pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou, přičemž tyto mají ze zákona nárok na 400 bezplatných lekcí českého jazyka. Dlouholetým realizátorem kurzů češtiny v rámci Státního integračního programu je Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (dále jen AUČCJ). Tyto kurzy zajišťuje od r. 2011 (s přestávkou v letech 2016–2017). Organizace kurzů pro danou cílovou skupinu znamená nutnost zajistit 1500–2000 vyučovacích hodin měsíčně po celé ČR a přitom flexibilně reagovat na specifickou situaci klientů. Na realizaci zakázky velmi efektivně spolupracuje početný organizační a metodický lektorský tým. Příspěvek představí historii i současnost jazykové integrace v rámci Státního integračního programu a pojedná o výzvách, kterým jednotlivé subjekty (MŠMT, MV, SUZ a samotný realizátor kurzů) čelí, ať už na úrovni administrativní, organizační či jazykově metodické. Příspěvek rovněž pojedná o silných i slabých faktorech realizace kurzů na základě zkušeností AUČCJ v uplynulých deseti letech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.