Der (Grenz-)Raum in Franz Kafkas Erzählungen – zu den unüberwindbaren Grenzen und unendlichen Räumen

Název česky (Hraniční) prostor v povídkách Franze Kafky - nepřekonatelné hranice a nekonečné prostory v literatuře
Autoři

PYTLÍK Petr

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výzkum literárního ztvárnění prostoru je častým tématem v současné literární vědě, zejména z interdisciplinární a transdisciplinární perspektivy, ať už v analýze tzv. Erinnerungsräume, v postkoloniálních a koloniálních přístupech k interpretaci nebo ve vnímání měst jako textů využívajících prizma lingvistických krajin. Tento článek, inspirovaný Dünne a Mahler (2015), se snaží navrhnout jiný přístup a postupovat pouze literárněvědně. Měl by se soustředit na literárněvědnou specifičnost kategorií „prostor“ a „hranice“. Na příkladu Kafkových příběhů bude prozkoumána zvláštní role topoi hranic, přechodů, míst a nemíst, přičemž prostor bude považován za specifického nositele významu, v některých případech dokonce za klíč k interpretaci. Jako například v příběhu Das Nächste Dorf (1920), metafoře nekonečné, nepřekročitelné hranice a zároveň nekonečného prostoru, v příběhu Kleine Fabel (1920), který se odehrává v nekonečně se zmenšujícím prostoru, nebo v podobenství Vor dem Gesetz (1915), ve kterém je hlavnímu hrdinovi naznačena traumatická představa nekonečné soudní budovy a tím i nepřekročitelné hranice. Výše popsaný paradox funkčního propojení nekonečně volného prostoru s nepřekonatelnou překážkou v Kafkových krátkých textech je v tomto článku považován za důležitý prvek, který je třeba vzít v úvahu při literární analýze a intepretaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.