Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání

Autoři

MARINIČ Peter

Rok publikování 2020
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Recenzní posudek byl zpracován na text monografie "Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání" od kolektivu autorů: Petr Svoboda, Jitka Lorenzová, Jiří Semrád, Blanka Jirkovská, Lenka Mynaříková, Alena Vališová, Pavel Andres, Pavel Pecina, Kateřina Tomešková, Jan Beseda, Alina Cogiel, Lucie Dokoupilová, Lukáš Macenauer. Monografie byla vydaná v nakladatelství Paido a je výstupem projektu TAČR ÉTA "Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů na středních odborných školách (PID:TL0100192). Vzhledem k zaměření monografie do prostředí středních odborných škol, a to komplexním přístupem, který se neomezuje jenom na technicky zaměřené obory středního odborného vzdělávání, ale přistupuje k odbornému vzdělávání v širší dimenzi a pozornost zaměřuje spíše na společenskovědní oblast, vidím mnohem širší uplatnění dané monografie. Tento přístup rovněž ovlivňuje zamření teoretického vymezení dané problematiky, která se nespecifikuje jenom na výčet digitálních kompetencí a nástrojů na jejich rozvoj, jak na straně učitele, tak na straně žáka, ale ozřejmuje i problematiku ICT a možnosti využívání digitálních technologií v širším kontextu učení. Monografie je tak specifickým a ocenitelným počinem, kterých v českém prostředí v oblasti odborného vzdělávání není mnoho.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.