Komparace odborných kompetencí učitelů odborných předmětů vybraných zemí EU

Autoři

ZELNÍČKOVÁ Helena VOREL David MARINIČ Peter

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na kvalitní odborné vzdělávání jsou kladeny vysoké nároky. Se zvyšujícími se požadavky na odborné kompetence budoucích zaměstnanců stoupají nároky i na instituce, které vzdělávání zajišťují. Střední odborné školy jsou dnes často vybaveny špičkovou technikou a pomůckami, které žákům přiblíží reálné prostředí budoucích zaměstnavatelů. Moderní vybavení škol však nestačí k zajištění kvalitní výuky. Hlavním tvůrcem výchovně-vzdělávacího procesu je učitel. Učitel odborných předmětů je hlavním zprostředkovatelem sdělovaných informací a je přímo zodpovědný za didaktickou transformaci obsahu učiva. Aby byl učitel odborných předmětů schopen učivo kvalitně předat po odborné stránce, musí být vybaven odbornými kompetencemi. Na rozsahu odborných kompetencí u učitelů se zásadním způsobem podílí organizace odborného vzdělávání konkrétní členské země Evropské unie. Vzhledem k nejednotnosti vzdělávacích systému v Evropské unii je na odborné kompetence učitelů odborných předmětů pohlíženo z různých hledisek. Hlavním cílem kapitoly je porovnat požadavky na odborné kompetence u učitelů odborných předmětů ve vybraných členských státech Evropské unie. Ke komparaci bude využito statistiky CEDEFOP. Výzkum by měl odpovědět na otázku: Které odborné kompetence jsou vyžadovány od učitelů ve všech zkoumaných zemích EU? Jako dílčí výzkumná otázka byla stanovena: Jakým způsobem se přistupuje ve vybraných zemích EU ke vzdělávání učitelů?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.