Sekundární příznaky zdravotního postižení z pohledu mezinárodních a tuzemských studií

Autoři

MÁROVÁ Ivana PANČOCHA Karel KACHLÍK Petr BENDOVÁ Nikol

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Sekundární příznaky/důsledky zdravotního postižení, z anglického secondary conditions, představují různorodou skupinu obtíží, jejichž vznik je podmíněn existencí primárního onemocnění či zdravotního postižení. Tyto obtíže mohou u rizikové skupiny osob se zdravotním postižením způsobit další zhoršení zdravotního stavu a kvality života. I když je z pohledu odborníků možné těmto příznakům efektivně předcházet, stále je jim věnována malá pozornost. V příspěvku jsou prezentovány závěry přehledové studie v oblasti sekundárních příznaků postižení získané na základě analýzy zahraničních výzkumných prací reailzovaných v této oblasti mezi lety 1984 - 2018. Dále jsou uvedeny závěry komparativní studie psychosomatických obtíží u 459 žáků základních škol v České republice coby prvotní výzkum v této oblasti. Výsledky komparativní analýzy jsou dále rozpracovány v návaznosti na přítomnost specificých poruch učení a jejich vztah k psychosomatickým obtížím.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.