Specifika vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na prvním stupni

Autoři

BARANOVÁ Petra

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Dvojí výjimečnost představuje fenomén, kdy se výjimečné schopnosti (nadání) kombinují s nějakým znevýhodněním. V případě kombinace nadání a specifických poruch učení se problémy projevují kromě nerovnováhy ve školních výkonech také v emoční a sociální oblasti a zasahují do každodenního života žáka. Excelentní výkony v jedné oblasti a neúspěchy v jiné oblasti i přes vynaložené úsilí se mohou stát příčinou frustrace a hněvu nebo mít negativní dopad na sebevědomí a sebepojetí. Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které se zaměřuje na specifika ve vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na prvním stupni základní školy. Výzkumný soubor se skládal ze čtyř pedagogů a ze tří speciálních pedagogů. Hlavním cílem šetření bylo zjistit, jakým způsobem je vhodné vzdělávací proces těchto žáků upravit tak, aby byl efektivnější a odpovídal jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Šetření bylo realizováno pomocí strukturovaných rozhovorů. Otázky rozhovorů byly strukturovány do šesti tematických celků, v rámci kterých jsou také prezentovány výstupy výzkumného šetření

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.