Pyramidové školení rodičů v behaviorální intervenci - přehledová studie

Autoři

PANČOCHA Karel

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Efektivní intervence u dětí s poruchou autistického spektra (PAS) vyžaduje spolupráci mezi rodiči, pečovateli, pedagogickými pracovníky a terapeuty. Praktické dovednosti, které se žáci naučí např. ve školním prostředí je zapotřebí aktivně procvičovat v tzv. přirozeném prostředí, což u většiny žáků zahrnuje jejich domov a další místa, kde se dítě pravidelně nachází. Pouze tak může dojít ke generalizací – zobecnění nově nabytých dovedností a jejich využívání v prostředích, pro která jsou určena. Generalizaci dovedností mohou výrazně napomoci proškolení rodiče, kteří využívají při práci s dítětem stejných technik, jako učitelé nebo terapeuti. Vzhledem k obecnému nedostatku školitelů, kteří by mohli rodiče a další pečující osoby v behaviorálních intervencích vzdělávat, se jako možné jeví využití pyramidového systému rodičovských školení (Pyramidal Parent Training), kdy zaškolení rodiče proškolují v základních postupech další „nové“ rodiče nebo rodinné příslušníky. Možnosti a limity tohoto postupu představíme formou přehledové studie zahraničních výzkumů provedených v této oblasti mezi lety 1980–2019.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.