Ursprünge des völkischen Antisemitismus und seine weitere Radikalisierung am Beispiel von Guido Lists Texten

Název česky Počátky národoveckého všeněmeckého antisemitismu a jeho další radikalizace na příkladu textů Guido List
Autoři

PYTLÍK Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Sprache und Gesellschaft Theoretische und empirische Kontexte der Linguistik Series: Studien zur Text- und Diskursforschung
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.peterlang.com/view/9783631828366/html/ch16.xhtml
Klíčová slova Guido List; anti-Semitism; völkischmovement; conservatism; Armanism
Popis Guido List, jedna z vedoucích osobností takzvaného völkische Bewegung, je často považován za předchůdce národně socialistického myšlení. V tomto článku je tato teze problematizována a je navržen alternativní přístup, který umožňuje zacházet do podrobností o antisemistických myšlenkových konsturktech. Jedná se o pokus použít příklad antisemitských mylšenkových struktur k diskusi o kořenech, myšlenkových vzorcích, inspiracích (a jejich konkrétní realizaci) a následcích Listova světonázoru na základě důkladné textové analýzy. Nevyhnutelně jsou identifikovány možné podobnosti s dnešními xenofobními diskurzy a objasněna argumentace xenofobně orientovaných textů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.