Dyslexia and Accessibility in the Modern Era: Emerging Research and Opportunities.

Název česky Dyslexie a dostupnost v moderní době. Aktuální výzkum a příležitosti.
Autoři

BALHAROVÁ Kamila BALHAR Jakub VOJTOVÁ Věra

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Zatímco psané slovo je důležitým prostředkem komunikace mezi lidmi, technologická revoluce zvýšila nároky na duševní procesy spojené se zpracováním písemných informací, což ohrožuje kvalitu života lidí, kteří mají potíže se čtením a nejsou zcela funkčně gramotní. Informační (vzdělávací) technologie se v posledních desetiletích výrazně zlepšily, zejména v oblasti podpory jedinců s vývojovými poruchami učení. Tyto vzdělávací technologie pomáhají přiblížit lidi s problémy ve čtení stále více do hlavního proudu, pomáhají jim udržet pocit normálnosti v každodenním životě, dávají jim šanci překonávat různé překážky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.