Reflection in the Pre-service Education of Preschool Teachers: A Comparison of the perceptions of Czech and Israeli students

Název česky Reflexe v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol: komparace přístupů českého a izraelského systému.
Autoři

HUBER Hadas SYSLOVÁ Zora GRŮZOVÁ Lucie

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.gordon.ac.il/sites/gordon/UserContent/files/Reflection%20in%20the%20Pre-service%20Education%20of%20Preschool%20Teachers_cleaned%20(2).pdf
Doi http://dx.doi.org/10.33496/multicolors0204
Klíčová slova pre-service education of preschool teachers; reflection; reflectivity; preschool; student.
Popis Studie zkoumá rozvoj reflektivních dovedností studentů oboru učitelství pro mateřské školy ve dvou zemích představující dvě různé kultury a sociálně-organizační nastavení. Studie se snažila porovnat pedagogické přístupy a přístupy související s učením při rozvoji reflektivních dovedností studentů třetího ročníku v Izraeli a studentů druhého ročníku Pedagogické fakulty v České republice. Zkoumali jsme, co odráží reflexe studentů těchto programů odrážejí a jaké úrovně jejich reflexe dosáhla. Oba programy, přestože jsou založeny na různých kulturách, tradicích i metodách vzdělávání, zvyšuje reflektivní dovednosti a profesionalitu studentů. Respondenty bylo 18 studentů z Pedagogické fakulty v České republice a 40 studentů z Izraele, kteří absolvovali kurzy zaměřené na vývoj a implementaci projektů předškolního vzdělávání. Data sestávala z písemných narací studentů, které byly analyzovány z hlediska kvality a obsahu a úrovně reflexe. Výsledky naznačují, že se čeští studenti zaměřili na aspekty jejich vzdělávací reality / zkušenosti, zatímco izraelští studenti se zaměřovali více na jejich proces učení a benefity praxe. Většina izraelských studentů navíc dosáhla kritické úrovně reflexe, zatímco českých studentů bylo pouze 11 %.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.