Early interventions tackling inequalities experienced by immigrant, low-income, and Roma children in 8 European countries: a critical overview

Název česky Rané intervence zaměřené na vymýcení nerovností zažívaných dětmi z imigrantských, nízkopříjmových a romských rodin v 8 evropských zemích: kritický přehled
Autoři

AGUIAR Cecilia SILVA Carla S. GUERRA Rita RODRIGUES Ricardo B. RIBEIRO Luisa A. PASTORI Giulia LESEMAN Paul OBROVSKÁ Jana SZABÓ LENHARTOVÁ Zuzana EREKY-STEVENS Katharina OMONIGHO Aghogho THOMSON Bethan TRACZ Rebecca HUMMEL Theresia ANDERS Yvonne WOLF Katrin PANAGIOTIDOU Chrysanthi PAPAGERIDOU Despina GKAINTARTZI Anastasia TSOKALIDOU Petroula TSIOUMIS Konstantinos PETROGIANNIS Konstantinos CESCATO Silvia BE Melissa FRANCOT Ryanne PALCZYNSKA-JANIAK Justyna WICHROWSKA Kamila MARTINS Dulce FERREIRA Ines CAMACHO Ana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2020.1707363
Doi http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2020.1707363
Klíčová slova Inequalities; early childhood; interventions; language support; Europe; immigrant
Popis Analyzovali jsme efektivní a slibné intervence v rámci školního a třídního mikrosystému, které se zaměřují na zvyšování rovnosti a přináležení pro děti z migrantských, nízkopříjmových a romských rodin navštěvujících předškolní zařízení a první stupeň základní školy v 8 evropských zemích. Identifikovali jsme 500 intervencí, z nichž jsme 78 podrobili analýze. Zjistili jsme, že zatímco 79% těchto intervencí poskytovalo nějakou formu podpory jazyka, pouze 32% z nich se zaměřovalo na mateřský jazyk dětí. Asi 22% intervencí se zaměřovalo na předškolní vzdělávání, přičemž většina z nich měla celostátní rozměr, byla implementována ve třídě vyučujícím, zahrnovala podporu jazyka a aktivity zaměřené na rodinu. Podpora jazyka se zdá být rozšířenou, neboť jazyk je klíčovým pro učení se, komunikaci a přináležení. Nicméně, explicitní podpora kultury, komunikace a pozitivního vztahu k jazyku a kultuře mohou být důležité pro další vývoj.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.