Postoje k lidem s postižením v pracovním kontextu ve vztahu ke zkušenosti s nimi

Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální pedagogika | Social Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://soced.cz/wp-content/uploads/2019/11/STUDY-SocEd-T-4-7-2-2019-Lucie-Prochazkova.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.04
Klíčová slova person with disability; attitudes; prejudices; fear; impact of experience; work integration; work environment; person with disability as a colleague; contact theory
Popis Otevřenost k začlenění lidí s postižením do společnosti a všech oblastí společenského života je ve velké míře ovlivněna postojem společnosti. Ten se blíže ukazuje i v postojích v dílčích oblastech, jako je například začlenění žáků s postižením do běžných škol či v postojích zaměstnavatelů. V tomto textu jsou představeny výsledky dotazníkového šetření mezi českou populací. Postoj k lidem s postižením zde byl dotazován v obecné šíři, naše pozornost pak byla zaměřena na souvislost s pracovním prostředí. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda má zkušenost s člověkem s postižením vliv na jeho akceptaci v pracovním prostředí. Výsledky dokládají pozitivní vliv osobní zkušenosti a poukazují i na rozdíly s ohledem na druh postižení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.