Empowering community: Theatre of the Oppressed as a Tool of Homeless People´s Emancipation

Název česky Posílení komunity: Divadlo utlačovaných jako nástroj emancipace lidí bez domova
Autoři

ČERNÁ Eliška POLÁNKOVÁ Lenka

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V kapitole popisujeme proces a výstupy výzkumného projektu, jehož cílem bylo zjistit znalosti o „sociálním bydlení“ pro chudé. Dále nás zajímalo, jak můžeme tyto znalosti koprodukovat a v jakých akčních strategiích. Pedagogiku utlačovaných bereme jako teoretické východisko. Emancipační akční výzkum je vybrán jako výzkumný design, konkrétní strategií zjištění výzkumných dat je divadlo utlačovaných: participativní metodologie, kterou lze použít pro koprodukci znalostí. V této kapitole představujeme scénář divadelního představení Mít doma prostředky!. Dále představujeme podnikání s chudobou v oblasti bytové politiky jako ústřední téma výzkumu. Při realizaci hry byly společně vyvinuty specifické akční strategie. Klíčovými běžnými problémy a dílčími zjištěními našeho výzkumu, které jsou v nich identifikovány, jsou rozhodnutí nevzdávat se, budování solidarity a zveřejňování problému. V závěrečné části kapitoly diskutujeme o využití divadla utlačovaných jako nástroje posilování marginalizovaných komunit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.