Rozvoj interkulturní komunikační kompetence v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ v Praze

Autoři

SCHEJBALOVÁ Adéla ZERZOVÁ Jana

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Článek představuje výzkum zaměřený na rozvoj interkulturní komunikační kompetence (IKK) ve výuce angličtiny na prvním stupni pražských základních škol. Výzkum sestával ze tří částí, které zahrnovaly dotazníkové šetření u 73 učitelů angličtiny na prvním stupni ZŠ, interview se třemi z nich a analýzu dvou vybraných učebnic (Happy Street 1 New Edition a Chit Chat 1). Výzkum se zaměřil na postoje učitelů k výuce kulturních témat a rozvoji IKK u žáků prvního stupně ZŠ, silné a slabé stránky tohoto procesu a analýzu kulturních aspektů ve vybraných učebnicích pro první stupeň ZŠ. Výsledky výzkumu naznačují nesoulad mezi cíli, které si učitelé ve svých hodinách kladou a příležitostmi k učení, které nabízejí svým žákům. Zdá se, že se učitelé zaměřují zejména na kognitivní složku IKK, zejména na tzv. Big-C Culture, stejně jako vybrané učebnice, ačkoliv každá z nich přistupuje ke kulturním tématům z odlišného hlediska.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.