Nový druh horské saranče v ČR?

Autoři

VLK Robert

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V létě 2011 jsem v jednom sudetském pohoří na lokalitě ve výšce cca 1300 m n. m. sbíral pro mě neznámý taxon saranče. Jedinci tohoto taxonu jevili značnou podobnost se sarančí obecnou (Pseudochorthippus parallelus), byli však tmavší a některými morfologickými znaky upomínali spíše na blízce příbuznou saranči vlhkomilnou (P. montanus). Po vyhodnocení všech morfologických znaků jsme se tehdy přiklonili k názoru, že jde pouze o horský ekotyp saranče obecné. V roce 2014 popsal F. Chládek endemickou horskou saranči Pseudochorthippus smardai z Belianských Tater na Slovensku. Jedinci typové série byli sbíráni v 60. letech a důvodem, proč autor s popisem taxonu cca 50 let otálel, bylo silné podezření, že jde pouze o křížence saranče obecné a s. vlhkomilné (P. parallelus x montanus). Bezprostředně po seznámení se s tímto článkem jsem si uvědomil, že velice podobný taxon (Pseudochorthippus cf. smardai) mám již ve sbírce, a navíc z ČR. Na základě recentně provedené srovnávací analýzy morfologických znaků mám dobrý důvod se domnívat, že taxony Pseudochorthippus smardai (SK) a P. cf. smardai (CZ) jsou konspecifické (totožné), což však bude ještě nutné potvrdit na molekulární úrovni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.