Profesní vzdělávání behaviorálních analytiků: využití metody behavioral skills training

Autoři

PANČOCHA Karel KINGSDORF Sheri Leigh

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Behaviorální analytik je odborník, který by měl být schopen poskytovat behaviorální intervence osobám s neurovývojovými poruchami, např. poruchami autistického spektra. V rámci vzdělávání budoucích behaviorálních analytiků jsme ověřovali možnost využití metody Behavioral Skills Training (BST) k nácviku dovedností potřebných k samostatnému vytvoření a implementaci behavioprálního plánu u klientů. Praktický nácvik probíhal v rámci šesti intezivních seminářů ve čtrnáctidenních cyklech, kterých se zúčastnilo šest budoucích behaviorálních analytiků. Průběžně osvojované dovednosti studenti využívali v rámci své řízené praxe. Ke zjišťování využití nově získaných dovedností v praxi jsme zvolili vnitrosuběktový experimentální design. Data byla získávána průběžně z vlastních záznamů respondentů o provedených činnostech v rámci jejich práce s klientem. Výsledky ukazují , že metody BST mohou být velmi účinné při nácviku praktických dovedností potřebných pro vytvoření behaviorálního plánu a zahájení behaviorální intervence u klienta s neurovývojovým postižením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.