The Politics of Disability in Interwar and Socialist Czechoslovakia Segregating in the Name of the Nation

Název česky Politika postižení v meziválečném a socialistickém Československu: Segregace ve prospěch národu
Autoři

SHMIDT Victoria PANČOCHA Karel HENSCHEL Frank

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Politika postižení v teto knize je považovaná za jeden z pilířů československé identity, vývoj které sledujme za meziválečné období, Protektorátu a socialismu. Tento uhel pohledu přepracuje názor na extrémní praxe segregace proti lidem s postižením a etnickým menšinám, zejména Romům, jako kriminalizace, nucená sterilizace a umisťovaní dětí do ústavní péče. Tato kniha má za účel překonat dva vzájemně navázané problémy v pochopení historických okolností strukturálního násilí proti lidem s postižením a etnickým menšinám v zemích postsocialismu. Zaprvé, kniha se soustředí na historické kontinuitě mezi dvěma období vybudování československého státu, meziválečném a socialistickém ve prospěch překonání stálé rozšířené praxi přepisovat zodpovědnost za segregaci důsledkům socialismu. Za druhé, kniha se koncentruje na kompozici různých hnacích sil, které zapříčinily stálou politiku segregace. Kniha překonává neoprávněně rozšířený pohled na úlohu rasové vědy jako nevýznamného faktoru ve vývoji politiky kolem lidí s postižením a etnických menšin. Kniha sleduje reprodukci eugenického diskurzu po druhé světové válce a ukazuje na to, jak tento proces ovlivnil invalidizaci Romů - jejich ztotožnění s lidmi s postižením. V knize se rozebíraje úloha rozličných epistemických komunit v legitimizaci strukturálního násilí proti lidem s postižením a etnickým menšinám. Kniha vyzbrojuje odborníky teoretickým prismatem pro zkoumání průlomů a návazností v souvislostech mezi vybudováním národu, rasové vědy a veřejného zdravotnictví. Kniha zápasí proti komodifikovanému přístupu nacionalistické pýchy a revolučnímu romantismu obhájců lidských práv které přispívají ke zbožnému přání bud’ ve smyslu autentických hodnot národa nebo mainstreamové ale utopické snahy zbavit se diskriminace. Aplikace metody historické rekontextualizace přepracuje pohled na minulost jako dynamickou, transformující a transformovanou změnu ve vysvětlení politiky postiženi. Minulost se neobviňuje za současné limity desegregace ale se stává předmětem přepracování současných pohledů jako bezprostředně determinovaných nedostatky reflexe ohledně minulosti
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.