Závěrečná zpráva o monitoringu EVD lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) na jižní Moravě v roce 2018

Autoři

VLK Robert

Rok publikování 2018
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Popis Extenzivní monitoring evropsky významného druhu (EVD) lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) byl proveden v období od 6.10. do 16.11.2017 (celkem 14 výjezdů) na území celkem 9-10 faunistických čtverců pokrývajících zájmovou oblast. Celkově byla provedena kontrola 191 kusů dřeva (většinou ležících mrtvých kmenů s kůrou) na celkem 14 lokalitách reprezentujících většinou biotop tzv. měkkého luhu. Larvy (příp. svlečky, brouci či torza brouků) lesáka rumělkového byly zjištěny pod kůrou celkem 39 pozitivních kusů dřeva (20,4%) na celkem 10 pozitivních lokalitách (71,4%) rovnoměrně rozložených do výše zmíněných 9-10 čtverců.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.