Kvalita výuky přírodopisu z pohledu expertů

Autoři

ŠEVČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Študentské fórum XVI. – metodologické otázky tvorby studentských výzkumných projektů v pregraduálním i postgraduálním studiu. 21. – 22. 12. 2017. Velké Bílovice – hotel Akademie - Česká republika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Přihlášení ovšem pouze pro studenty a zam. FHS UTB ve Zlíně, autorům zasíláme celý sborník elektronicky.
Klíčová slova questionnaire; expert - experts; quality of teaching; nature
Popis Předkládaná studie se zabývá náhledy/pohledy expertů - odborníků ve vzdělávání a v biologii, konkrétně odborníky z oblasti pedagogiky, obecné didaktiky, didaktiky přírodopisu a biologie na kvalitu výuky přírodopisu. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník s otevřenými a uzavřenými otázkami, který byl administrován expertům – odborníkům. Zjištěné náhledy/pohledy poslouží jako východisko pro tvorbu vlastního pozorovacího a posuzovacího nástroje k evaluaci kvalitní výuky přírodopisu na základních školách. V příspěvku budou prezentována získaná data z dotazníků, ve kterých experti - odborníci generovali své vlastní náhledy/pohledy na kvalitu výuku přírodopisu a posuzovali důležitost obecných komponent a charakteristik a oborově specifických komponent a charakteristik, které zakládají kvalitu výuky přírodopisu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.