Perspektivy utváření pohybového a výživového režimu dětí

Autoři

MUŽÍK Vladislav MUŽÍKOVÁ Leona

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek upozorňuje na důležitost utváření pohybové a výživové gramotnosti dětí a formování jejich pohybového a výživového režimu. Komentuje aktuální poznatky a hodnotí reálné možnosti školy při utváření pohybového a výživového režimu žáků. Připomíná výsledky pokusného ověřování edukačního programu Pohyb a výživa, které probíhalo v letech 2013 – 2015 pod garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě ověřených poznatků autoři konstatují, že na utváření pohybové a výživové gramotnosti dětí se nepodílí pouze školní výuka, ale celý komplex vzdělávacích podnětů, informačních zdrojů a způsobů rodinného života. Autoři zdůrazňují, že je nutné zkvalitnit obsah základního vzdělávání v oblasti pohybu a výživy zejména v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví a Člověk a jeho svět. V závěrech příspěvku autoři navrhují opatření pro zefektivnění celkového pohybového a výživového režimu dětí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.