Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti

Autoři

VLČKOVÁ Kateřina PEŠKOVÁ Karolína KOSTKOVÁ Klára JANÍK Miroslav ŠVEJDÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Monografie prezentuje výsledky výzkumu žákovských strategií (především strategií užívání jazyka) uplatňovaných při učení se angličtině jako cizímu jazyku na konci základního vzdělávání. Žáky deklarované používání strategií je dáno do souvislosti s indikátory jejich vzdělávacích výsledků, jako jsou skóre z úloh KET na úrovni A2 či známka z anglického jazyka. Strategie a úspěšnost řešení úloh jsou zkoumány u řečových dovedností čtení, poslech, mluvení a psaní a v kontextu dalších proměnných, jako jsou učební a výkonová motivace, styly učení či podpora strategií učitelem. Smíšený výzkum kombinuje dotazníky, didaktický test a volné písemné výpovědi žáků o používaných strategiích při řešení úloh. Výzkumný vzorek zahrnuje 462 žáků 9. ročníku z 16 škol náhodného výběru v Jihomoravském kraji.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.