Eneolithic hillfort Starý Zámek near Jevišovice. A contribution to lithic chipped industry research in southwestern Moravia

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Eneolitické výšinné hradisko Starý Zámek u Jevišovic. Příspěvek k výzkumu kamenné štípané industrie na jihozápadní Moravě
Autoři

ŠEBELA Lubomír PŘICHYSTAL Antonín HUMPOLOVÁ Alena PROKEŠ Lubomír

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Přehled výzkumů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Jevišovice; hillfort Starý Zámek; lithic chipped industry; Funnel Beaker culture; Jevišovice culture
Popis Výzkum byl zaměřen na kamenný soubor artefaktů z eneolitického výšinného hradiska Starý Zámek u Jevišovic. Kolekce zahrnuje 474 štípaných artefaktů včetně kusů získaných sběrem na povrchu a z výzkumů J. Palliardiho. Z typologického hlediska jsou přítomny různé variety škrabadel,čepelí, vrtáků a v menším množství i jader. Zajímavý je výskyt nástrojů typu Krummesser z vrstvy B a oboustranně retušovaného artefakltu (fragmentu dýky nebo srpu). Většina artefaktů byla zhotovena ze západomoravských surovin (rohovce typu Krumlovský Les a křemičité zvětraliny serpentinitů), na druhé straně byly identifikovány i silicity z glacigenních sedimentů a rohovce Stránské skály. Byl zaznamenán i výskyt bavorského deskovitého rohovce (nejméně 2 artefakty), silicitů krakovsko-čenstochovské jury a kropenatého rohovce ze Świeciechówa. Překvapivé zjištění představuje přítomnost dvou paleolitických artefaktů, u nichž nelze vyloučit reutilizaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.