English language as a cultural tool for intercultural communication

Název česky Anglický jazyk jako kulturní prostředek pro interkulturní komunikaci
Autoři

JANÍK Zdeněk

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Interkulturní komunikace stále častěji probíhá v anglickém jazyce. Znalost jazyka musí být doplněna znalostí kontextu. Protože každý z nás je současně členem mnoha různých kulturních skupin, kontext interkulturní komunikace závisí na konkrétní situaci, identitě mluvčích v komunikaci a jejich vzájemném vztahu, spíše než na příslušnosti ke konkrétní kulturní skupině. Tento článek prezentuje metody výuky angličtiny aplikované v předmětu interkulturní komunikace. Cílem předmětu je ukázat studentům, jak používat angličtinu jako kulturní nástroj v interkulturní komunikaci. Studenti poznávají, jak jejich identity a kulturní vnímání reality ovlivňují jejich komunikaci s jinými v interkulturním kontextu; učí se rozpoznávat rozdíly mezi vysokým a nízkým kontextem komunikace; studují různé styly komunikace a neverbální signály a jejich významy. Důraz je kladen na zdokonalování komunikativní kompetence vedoucí k úspěšné interkulturní komunikaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.