On some variation in the use of discourse markers by Czech and German students of English

Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Discourse and Interaction
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/DI2013-2-41
Obor Jazykověda
Klíčová slova written academic discourse; diploma theses; discourse markers; causal and contrastive relations; hypotactic and paratactic relations
Popis Článek se zabývá mezikulturními rozdíly v textech napsaných nerodilými mluvčími angličtiny. Analýza je založena na korpusu diplomových prací, které napsali čeští a němečtí studenti angličtiny s cílem zjistit, jak začínající autoři z různých diskurzních komunit používají příčinné a kontrastivní diskurzní ukazatele při vyjadřování hypotaktických a parataktických vztahů, aby vyjádřili koherentní vztahy v akademických textech. Autorka se také snaží zjistit, zda existují nějaké rozdíly v tom, které ukazatele začínající autoři používají v závislosti na oblasti svého výzkumu, tj. rozdíly mezi pracemi z oblasti lingvistiky a metodiky, a zda způsob, jakým používají zkoumané prostředky čeští a němečtí studenti, se liší od způsobu, jakým je aplikují při psaní akademických textů rodilí mluvčí angličtiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.