Zkušební morfometrická studie konodontů rodu Siphonodella: cestou k objektivizaci biostratigrafické identifikace hranice devonu a karbonu?

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

KUMPAN Tomáš PETŘÍK Jan PROKEŠ Lubomír

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Definice hranice mezi devonem a karbonem je založena na prvním výskytu konodonta Siphonodella sulcata (obr. 1) v evoluční linii od jeho ancestora Si. praesulcata. Uplatnění této definice však v praxi naráží na paleoekologické, tafonomické a především taxonomické problémy. Popisy zmíněných druhů se totiž do jisté míry překrývají a vzniká tak poměrně široká škála přechodných forem. Určení báze karbonu tak do jisté míry závisí na subjektivní interpretaci. Cílem této studie je pokus o kvantitativní zhodnocení obrysu platforem zmíněných druhů konodontů a jejich descendentů Si. bransoni a Si. duplicata aplikací metod geometrické morfometriky. Použitím morfometrické analýzy byly získány 1) „průměrné obrysy“ pro Si. praesulcata, Si. praesulcata-sulcata, Si. sulcata, Si. sulcata-bransoni, Si. bransoni a 2) hlavní komponenty určující navzájem nezávislé základní tvarové elementy. Těmi jsou např. pravo-levá asymetrie (PC1; která se projevuje navzdory sjednocení orientace všech vyobrazení), hruškovitost-kapkovitost (PC4), symetrie-asymetrie (PC5) apod. Aplikace LDA naznačila navzájem se překrývající morfologické skupiny s patrným evolučním trendem. Metoda CART ukázala možnost rozlišení skupin Si. praesulcata, Si. praesulcata-sulcata, Si. sulcata použitím hlavních komponent PC1, PC4 a PC5.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.