Monitoring and conservation of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in an isolated nothwestern population

Autoři

HOLUŠA Jaroslav KOČÁREK Petr VLK Robert

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Insect Conservation
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10841-013-9550-3
Obor Zoologie
Klíčová slova Saga pedo; ecology; instars; movement; monitoring; conservation
Popis Kobylka sága je v rámci EU kriticky ohrožený druh, který je součástí Přílohy IV směrnice Rady 92/43/EHS. Tímto se na ní vztahuje povinnost pravidelného monitoringu v rámci všech členských zemí, ve kterých se vyskytuje. Díky nízkým početnostem a malé znalosti bionomie však není dosud ujasněná optimální metodika monitoringu, která by přinášela standardizované výsledky. Dle našich zjištění se ságy se od svého vylíhnutí neustále pohybují po terénu s optimální vegetací a zřeďují své populační hustoty, což společně s vysokou mortalitou vede k velmi malým početnostem v pozdní sezóně. Na základě dlouhodobých extenzivních průzkumů prováděných v letech 2006-2011 na 10 lokalitách v CHKO Pálava jsme doložili, že optimální období pro monitoring, které přináší vzájemně porovnatelné výsledky, je období těsně po vylíhnutí nymf, ve středoevropských podmínkách 1.-10. května. Poněvadž populace S. pedo v Evropě jsou ohroženy destrukcemi biotopů způsobenými sukcesním zarůstáním biotopů vegetací a zalesňováním, je pro zajištění přežívání tohoto druhu potřeba, aby sukcesní změny ve vegetaci a zalesňování byly zastaveny pomocí kosení a odstraňování dřevin a náletu anebo pasením (extenzivní pastva). Management není nutno provádět každoročně, ale časově je nutno jej směrovat do období, kdy je populace již dospělá a rozptýlená. Nejvhodnější termín pro strojové posečení části plochy (1/3 to 1/2) je září. Ruční sečení kosami a extenzivní rotační pastva je nejšetrnější způsob obhospodařování lokalit s výskytem ságy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.