Promýšlet Evropu dvacátého století : Evropa sjednocená/rozdělená

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

POKORNÝ Jiří POKORNÁ KORYTAROVÁ Lenka SVOBODA Petr MUSILOVÁ Jana SNÍŽEK Tomáš HRABCOVÁ Jana KADLEC Jaroslav HROMEK Martin CIMALA Petr KAFKOVÁ Martina ŘEHÁKOVÁ Alexandra

Rok publikování 2012
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Evropa sjednocená/rozdělená se zaměřuje především na kontrast mezi konfliktem a spoluprací. Nejen vzájemná rivalita, ale i kooperace jsou dva hlavní fenomény, které výrazně formovaly evropské dějiny od konce 19. století až do současnosti. S ohledem na stále probíhající události spjaté s koncem 20. století je konference časově ohraničena léty 1914-1989, což lze považovat za dva hlavní milníky evropských dějin minulého století. Tematicky byla konference rozčleněna do dvou sekcí, které se vždy zaměřují na hlavní proudy moderních dějin: mezinárodní a politické otázky, hospodářské dějiny a konečně kulturní dějiny. Jednotlivé sekce jsou dále rozděleny do tří bloků, jež se vždy shodně věnují problematice idejí, mocenským zápasům a krizovým situacím. Každá ze sekcí by měla, kromě jiného, přinést odpovědi na otázky a zároveň demonstrovat, jak se Evropa ve 20. století dokázala vyrovnávat s problémem konfliktu a spolupráce, a tím přispět k ucelenějšímu obrazu moderních evropských dějin.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.