Bariéry v edukaci romských žáků : Fenomenologický přístup v sociálně-pedagogickém výzkumu

Autoři

STROBACHOVÁ Barbara

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Cílem kapitoly Barbary Strobachové „Bariéry ve vzdělávání ve zkušenosti romských dětí (Fenomenologický přístup v sociálně-pedagogickém výzkumu)“ bylo představení relativně nové fenomenologické metodologie jako užitečného nástroje pro účely výzkumu v sociálních vědách. Jednou z příčin, proč výzkumy z těchto oborů jsou často diskutabilní v komparaci s pozitivistickými tradicemi, je podle jejího názoru „zaostávání metodologie za praxí“. Tuto svoji tezi autorka ilustruje dále v části pojednávající o výzkumu bariér ve vzdělání romských žáků. V další části kapitoly autorka vysvětluje, jaký přínos v této oblasti může mít fenomenologická metodologie a představuje nám samotné principy fenomenologického přístupu: zkoumání objektivní reality je nahrazeno fenomény, jakožto objekty lidské zkušenosti. V důsledku toho se fenomenologický výzkum věnuje analýze zkušenosti z přímé výpovědi jedince. Jak se zmíněné principy odráží v konkrétní technice a jak vypadá realizace výzkumu je v textu ukázáno v posledních dvou částech textu. Ty obsahují popis Meaning constitution analysis (MCA), metody analýzy textu vycházející z teorie zakladatele fenomenologie E.Husserla a konečně i shrnutí výsledků dvou částí výzkumu na téma „Bariér ve vzdělávání romských dětí“, které v minulosti autorka pomocí této metody realizovala.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.