Komunikační varianty cizích oikonym v současné psané češtině (na materiálu Českého národního korpusu)

Autoři

TUŠKOVÁ Jana Marie

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Sprache und Kultur der Tschechen und Slowaken und ihre Vermittlung. Beiträge zur Bohemistik und Slowakistik aus Berlin, der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik 2010-2013
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Czech language; foreign oikonyms; declension; communicational variants; the Czech National Corpus
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zabývá problematikou komunikačních variant cizích oikonym v současné psané češtině, a to na příkladě tvarů Lsg. maskulin. Společně s pohledy morfologickými se zde uplatňují i postoje onomastické, protože se jedná o téma stojící na pomezí obou disciplín. Jeho závěry vycházejí z rozsáhlého výzkumu reprezentativního materiálu Českého národního korpusu, zejm. korpusu SYN2010, a popisují současný úzus psaných podob cizích oikonym.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.