Study of Cultural Values and Identities

Název česky Studium kulturních hodnot a identit
Autoři

JANÍK Zdeněk

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Individualismus-kolektivismus je dimenze kulturní variability, která je využívána při studiu kulturních identit a vysvětluje rozdíly a podobnosti mezi národními kulturami. Národní kultura USA se zakládá na individualismu a podporuje individualistické hodnoty, jako jsou nezávislost a soběstačnost. Přestože individualistické tendence mohou charakterizovat americkou národní kulturu jako celek, na individuální úrovni se Američané nemusí silně identifikovat s individualistickými tendencemi typickými pro jejich národní kulturu. Tato studie přenáší analýzu dimenze individualismu-kolektivismu na úroveň jednotlivce, zkoumá kulturní hodnoty respondentů, které dále kategorizuje za účelem zjištění individualistických a kolektivistických tendencí daných respondetů. Data byla sebraná prostřednictvím dotazníkového šetření mezi VŠ studentami v Texasu. Studie zdůrazňuje nutnost zahrnout do mezikulturní komparace individualistické a kolektivistické tendence na úrovni jednotlivce za účelem zjištění, do jaké míry se jednotlivci ztotožňují se svou národní kulturou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.