Zkoumáme kurikulum a výuku v oborech školního vzdělávání

Výzkum směřuje k lepšímu porozumění kurikulu a procesům vyučování a učení. Nahlíží na ně v nejrůznějších oborech školního vzdělávání na různých typech a stupních škol a klade si otázky po možnostech jejich zlepšování. V oblastech jazykového, matematického a přírodovědného, společenskovědního uměleckého i technického vzdělávání jsou řešena témata jako např. mnohojazyčnost, komunikace a interakce, strategie učení, expertnost, kompetence, dovednosti, znalosti apod.

Chceme přispět ke zkvalitňování kurikula a výuky

Naším cílem je napomáhat rozvoji takového uvažování o kurikulu a výuce, které povede k interdisciplinární spolupráci praktiků, výzkumníků a teoretiků. Věříme, že společné uvažování o obecných otázkách školního vzdělávání může vyústit nejen ve zkvalitnění kurikula a výuky, ale také vzdělávacích výsledků žáků. Společenské změny v českém i širším evropském kontextu vyvolávají potřebu nového náhledu na tradiční tematiku školního vzdělávání. Úkolem výzkumu je podrobit tyto nové náhledy kritické reflexi a zprostředkovat tak jejich kontakt se školní praxí.

O téma se zajímají doma i v zahraničí

Zkoumání kurikula a výuky se intenzivně rozvíjí nejen v České republice, ale i zahraničí.

Knižní výstupy práce (spolu)autorských týmů pracovníků fakulty byly opakovaně oceněny Českou asociací pedagogického výzkumu (Miroslav Jireček: Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918-2013; Iva Stuchlíková, Tomáš Janík et al.: Oborové didaktiky: vývoj - stav – perspektivy). Kniha Oborové didaktiky: vývoj - stav – perspektivy byla zároveň oceněna Cenou rektora Jihočeské univerzity za popularizační/přehledové dílo za rok 2015.

Pracovníci fakulty také pravidelně iniciují či jsou přizváváni ke spolupráci na tematických monografiích (Petr Knecht et al.: Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelfosrchung; Brigitte Sorger & Věra Janíková: Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch; Petr Vlček et al.: Integrating Physical Education and Geography).


Další výzkumná témata

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.