•  
 
Zpráva o výsledcích příjímacího řízení

Zprávy o výsledcích přijímacího řízení

Zprávy o výsledcích přijímacího řízení

Masarykova univerzita zveřejňuje zprávy na svých webových stránkách

Body a percentily posledních přijatých uchazečů

Přijímací řízení 2017

Přijímací řízení 2016

Přijímací řízení 2015

Přijímací řízení 2014

Přijímací řízení 2013

Přijímací řízení 2012

Přijímací řízení 2011

Přijímací řízení 2010

Informace dle vyhlášky č. 343/2002 Sb.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky (ad §1 písm. b) vyhlášky)

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) jsou ustanovena v Podmínkách a kritériích pro přijetí ke studiu.

Statistiky dle § 4 vyhlášky (ad §1 písm. c) vyhlášky)