•  
 
Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku

Harmonogramy jednotlivých studijních období jsou ukládány v Informačním systému. Obsahují zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin a dále např. období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu aj.

Harmonogram naleznete v ISu

Zpřesnění harmonogramu pro absolventské ročníky - jaro 2019

Výuka ve zkráceném semestru poběží od 18. 2. do 30. 3. 2019 (6 týdnů).

Zkouškové období ve zkráceném semestru trvá od 1. 4. do 20. 4. 2019.

Informace pro účastníky CŽV

Harmonogram akademického roku pro CŽV najdete v sekci CŽV.

Organizace praxí 2018/2019

podzimní semestr probíhá od 17. 9. 2018 – 15. 12. 2018
jarní semestr probíhá od 18. 2. 2019 – 11. 5. 2019
Upozornění: V době konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Podzimní semestr (průběžné praxe):
1. ročník
IPPp02                          17. – 21. 9. 2018
IPPk02                           2 dny v semestru (termín si volí student individuálně)
2. ročník
IPPp07                           každý pátek v semestru
IPPk07                           každý pátek v semestru
3. ročník
ZS1BP_APP5                19. 11. – 23. 11. 2018
ZS1BK_APP5                1 týden v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:
1. ročník
IPPp05                          každý pátek v semestru
IPPk05                          8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)
2. ročník
IPPp10                          každý pátek v semestru
IPPk10                          8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)
3. ročník
ZS1BP_APP6                8. 4. – 12. 4. 2019
ZS1BK_APP6                1 týden v semestru (termín si volí student individuálně)

Podzimní semestr (souvislé praxe):
4. ročník
ZS1MP_SPP1                5. 11. – 23. 11. 2018
ZS1MK_SPP1                2 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)
5. ročník
ZS1MP_SPP3                3. 9. – 21. 9. 2018
ZS1MK_SPP3                3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:
4. ročník
ZS1MP_SPP2                25. 3. – 12. 4. 2019
ZS1MK_SPP2                2 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)
5. ročník
ZS1MP_SPP4                18. 2. – 15. 3. 2019
ZS1MK_SPP4                3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Pozn.: Praxi v 5. ročníku – jarní semestr, je možné po domluvě upravit s ohledem na termín jarních prázdnin.

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní semestr:
Bakalářské studium
1. ročník
XPPp02                        8. 10. – 11. 10. 2018
XPPk02                       17. 10. – 19. 10. 2018
2. ročník
XPPp08                        každý týden v úterý 8 – 12 hod.
XPPk08                        16. a 30. 11. 2018   
3. ročník
MSBP_SPP1                17. 9. – 5. 10. 2018
MSBK_SPP1                3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:
1. ročník
XPPp04                       každé úterý a čtvrtek 8- 10 hod.
XPPk04                       22. 3. a 12. 4. 2019
2. ročník
XPPp10                       15. 4. – 18. 4. 2019
XPPk10                       12. 4. a 26. 4. 2019
3. ročník
MSBP_SPP2                18. 2. – 8. 3. 2019
MSBK_SPP2                3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

OBOROVÉ PRAXE
3. ročník bakalářského studia pedagogického asistentství dvou oborů pro ZŠ, Lektorství cizích jazyků
Oborová praxe: 1. 10. – 12. 10. 2018 v podzimním semestru 2018

3. ročník bakalářského studia – Pedagogicko-psychologická praxe (průběžně):
18. 9. – 14. 12. 2018 v podzimním semestru 2018 nebo 19. 2. – 10. 5. 2019 v jarním semestru 2019.


PRAXE SPOLEČNÉHO ZÁKLADU

Podzimní semestr:
Bakalářské studium
Asistentská praxe – asistent pedagoga
SZ6055                    8. 10. – 14. 12. 2018
SZ6036                    Individuálně
SZ6007                    (viz katedra sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium
SZ6040                     8. 10. – 14. 12. 2018
SZ6050                    22. 10. – 7. 12. 2018
XX6003                    19. 11. – 14. 12. 2018
XX6006                    22. 10. – 7. 12. 2018

Jarní semestr:
Bakalářské studium
Asistentská praxe – asistent pedagoga
SZ6055                    19. 2. – 12. 5. 2018
SZ6036                    individuálně
SZ6007                    (viz katedra sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)
XX6002                    4. 3. – 10. 5. 2019
XX6005                    11. 3. – 3. 5. 2019
SZ6650 Teaching Practice 1, AJ6004 Teaching Practice 2 – předměty vyučované v anglickém jazyce.


SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Podzimní semestr:
Bakalářské studium -  jednooborové studium speciální pedagogiky
SP4BP_OXP            1.10. - 7. 12. 2018
SPp314                    1.10. - 7. 12. 2018
SPLBP_OXP            1.10. - 7. 12. 2018
SP4BP_PX2             1.10. - 7. 12. 2018
SPp007                    1.10. - 7. 12. 2018
SPLBP_PX2            19. 11. – 30. 11. 2018
SPpk13                    1. 10. - 26. 10. 2018
Navazující magisterské studium - jednooborové navazující magisterské studium
SP4MP_PXS2          17. 9. - 6. 10. 2018
SPp517                    17. 9. - 6. 10. 2018
SPSMP_PXS2          17. 9. - 6. 10. 2018
SPp906                    17. 9. - 6. 10. 2018           
SPAMP_PXS2          17. 9. - 6. 10. 2018

IVP113                       1. 10. – 7. 12. 2018
SPpK68                     17. 9. – 27. 9. 2018

Jarní semestr:
Bakalářské studium
SP4BP_OX1                    8. 4. – 3. 5. 2019
SPp315                           8. 4. – 3. 5. 2019
SPLBP_OX1                    8. 4. – 3. 5. 2019
SP4BP_OX2                    25. 2. – 8. 3. 2019
SPp316                           25. 2. – 8. 3. 2019
SPLBP_OX3                    dva týdny v semestru dle vlastní volby           
SPpK12                          25. 2. – 8. 3. 2019
SPpK14                          25. 2. – 8. 3. 2019


Navazující magisterské studium - jednooborové navazující magisterské studium
SP4MP_PXS1              23. 4. - 3. 5. 2019
SPp516                        23. 4. - 3. 5. 2019
SP4MP_PXS3              18. 2. - 15. 3. 2019
SPp518                        18. 2. - 15. 3. 2019
SPSMP_PXS1              23. 4. - 4. 5. 2019
SPp905                        23. 4. - 4. 5. 2019
SPSMP_PXS3              18. 2. - 15. 3. 2019
SPp907                        18. 2. – 15. 3. 2019

SPAMP_PXS3              18. 2. - 15. 3. 2019

IVP114                        23. 4. – 10. 5. 2019
IVP115                        18. 2. - 15. 3. 2019

SPpK69                        8. 4. – 3. 5. 2019
SPpK70                       18. 2. – 15. 3. 2019

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Informace k pedagogickým praxím: moodlinka – Praxe studentů Katedry sociální pedagogiky (TIV)
Podzimní semestr:
Bakalářské studium
SOp155 (starý kód SV4BP_SPX3)    3. 9. – 27. 9. 2018
SOp115 (starý kód SV4BP_ExOZ)    1X za 14 dní
SOp136 (starý kód SV4BP_SPX1)    10 dní pobytu
SOp135 (starý kód SV4BP_PPX2)    1X za 14 dní
SOp139                    10 dní pobytu

Jarní semestr:
SOp145 (starý kód SV4BP_SPX2)    6. 5. – 17. 5. 2019   
SOp125 (starý kód SV4BP_PPX1)    1x za 14 dní

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Podzimní semestr:
Bakalářské studium
UPV_0041                    v průběhu celého semestru
UPVK_0041                  v průběhu celého semestru

Jarní semestr:
UPV_0048                    v průběhu celého semestru
UPVK_0048                  v průběhu celého semestru

Harmonogram roku jako google kalendář

V rámci inovací služeb zkoušíme využít volně dostupných moderních technologií. Přinášíme harmonogram akademického roku jako veřejného google kalendář ke stažení do PC nebo chytrých telefonů.

Všem případným uživatelům předem děkujeme za otestování a vítanou zpětnou vazbu. Objevíte-li nedostatky ve funkčnosti a obsahové bezchybnosti, neváhejte se obrátit na studijni@ped.muni.cz.

Stáhněte si kalendář ve formátu iCal do svého PC nebo naskenujte kód svým smartphonem: