•  
 

Logopedie

Je možné studovat na vaší fakultě logopedii?

V České republice je možné studovat Logopedii na pedagogických fakultách. Masarykova univerzita nabízí možnost studovat Logopedii na Pedagogické fakultě – na Katedře speciální pedagogiky – v následujících formách studia.

Jednooborové prezenční bakalářské studium Speciální pedagogiky: specializaci Logopedie je možné si zvolit ve třetím semestru, tedy na začátku druhého ročníku studia.  Na specializaci Logopedie navazuje i specializace Surdopedie – z obou specializací student/ka skládá státní závěrečnou zkoušku, kterou bakalářské studium Speciální pedagogiky ukončuje.

Dvouoborové prezenční bakalářské studium Pedagogického asistentství speciální pedagogiky (+ dalšího oboru dle nabídky): specializaci Logopedie je možné si zvolit v pátém semestru, tedy na začátku třetího ročníku studia. Ze specializace Logopedie student/ka skládá státní závěrečnou zkoušku, kterou bakalářské studium Pedagogického asistentství speciální pedagogiky ukončuje. Jednooborové bakalářské studium Speciální pedagogiky v kombinované formě: specializaci Logopedie je možné si zvolit ve čtvrtém semestru, tedy ve druhém ročníku studia. Na specializaci Logopedie navazuje i specializace Surdopedie – z obou specializací student/ka skládá státní závěrečnou zkoušku, kterou bakalářské studium Speciální pedagogiky ukončuje.

Po splnění podmínek (státní závěrečná zkouška a přijímací řízení) mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v navazujících magisterských studijních programech – ve studiu specializace logopedie a surdopedie, tedy v přípravě na vykonávání profese logopeda, který v České republice může působit v rezortech školství, zdravotnictví i sociálních věcí, s čímž souvisí i další odborná příprava a splnění podmínek dle platných pravidel uvedených rezortů.