•  
 

Sportovní aktivity

Každý student prezenčního bakalářského programu (s výjimkou studentů Učitelství pro mateřské školy, kteří mají pohybové aktivity v rámci studijního programu) musí splnit v průběhu studia dva povinně volitelné tělocviky.