•  
 
Kombinované studium - navazující magisterské programy

Studijní katalog pro akademický rok 2018/2019

Kombinované studium | navazující magisterské programy

Program: N-PD Pedagogika

Sociální pedagogika | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

Program: N-SPD Speciální pedagogika

Různá jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

Program: N-ZS Učitelství pro základní školy

Učitelství pro základní | jednooborová studia jazyků

Student v průběhu studia splní:

Učitelství pro základní školy |  jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

Učitelství pro základní školy | kombinace oborů

Student v průběhu studia splní:

Program: N-SS Učitelství pro střední školy

Jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

Kombinace oborů

Student v průběhu studia splní: