•  
 

Promoce

Místo konání promocí

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a navazujících studijních programů Pedagogické fakulty v prezenční i kombinované formě studia se konají v Aule Právnické fakulty MU, Veveří 158/70, 602 00 Brno.

Termín nejbližších promocí (prezenční i kombinované studium)

  • Absolventi končící v termínu leden/únor 2019 budou promovat v termínu 11. 3. 2019.
  • Absolventi končící v termínu květen/červen 2019 budou promovat v termínu 8.-10. 7. 2019.

Organizační pokyny

  • Rozpisy jednotlivých skupin jsou vytvořeny po uzavření objednávek úhrady za účast na promoci nejpozději 14 dnů před konáním aktu. Rozpisy jsou zpřístupněny v aplikaci Rozpisy v IS MU.
  • Zástupce každé promoční skupiny z prezenčního studia, který vystoupí na promoci s projevem studentů, kontaktuje s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
  • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 60 minut před stanoveným začátkem. Před začátkem ceremoniálu se zapíší do promoční knihy.
  • Průběh slavnostního aktu nelze rušit fotografováním a filmováním. Fotografie a videozáznam je možné objednat. Informace získáte před samotným začátkem promoce.
  • Prodej květin je v místě konání promoce zajištěn.
  • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.

Náhradní převzetí diplomu

Absolventi, kteří se slavnostní promoce neúčastní, si převezmou diplom v úředních hodinách na studijním oddělení, nejdříve však po termínu konání promoce. Diplom může převzít i zmocněnec vybavený plnou mocí s ověřenými podpisy. Pozor, diplomy nikdy nezasíláme poštou!