•  
 

Imatrikulace

Všeobecné informace

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Na Pedagogické fakultě MU jsou imatrikulovaní studenti zapsaní do 1. ročníku prezenčního studia v bakalářském programu nebo v magisterském studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Tento slavnostní akt je neveřejný, neúčastní se ho žádní hosté.

Imatrikulace v akademickém roce 2019/2020

Slavnostní imatrikulace proběhne ve čtvrtek 7. 11. 2019 v Auditoriu maximu MU, Veveří 70, Brno (univerzitní aula v budově Právnické fakulty).

Imatrikulace proběhne ve dvou skupinách:

  • 14:00 hodin - studenti bakalářského programu s příjmením začínajícím na písmena A-M
  • 16:00 hodin - studenti bakalářského programu s příjmením začínajícím na písmena N-Ž a všichni studenti magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Děkan fakulty vyhlašuje děkanské volno pro studenty 1. ročníku prezenční formy studia bakalářských studijních programů a magisterského oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na dobu od 13:00 hodin do konce dne 7. 11. 2019.

Pokyny a doplňující informace

  • K obřadu se dostavte nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem.
  • Slavnostní akt trvá přibližně 60 minut.
  • Obřad je neveřejný a neúčastní se žádní rodinní příslušníci.

Informativní schůzka zástupců studijních programů

Výzva studentům

Touto cestou žádáme studenty 1. ročníku bakalářských programů a magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v prezenční formě studia, aby mezi sebou vybrali 2-3 zástupce jednotlivých studijních programů (nezáleží na jedno- nebo dvouoborovosti, nezáleží, který program je "hlavní" a který "vedlejší"), kteří se zúčastní informativní schůzky k průběhu slavnostní imatrikulace. Je třeba získat zastoupení každého studijního programu alespoň dvěma osobami, účast je nutná!

Schůzka zástupců studijních programů se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. 2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu PdF, Poříčí 7 (2. nadzemní podlaží). Na dobu trvání informativní schůzky budou účastníci na vyžádání omluveni z výuky. Předpokládaná délka setkání je max. 45 minut.

Odběr imatrikulačního listu

V den konání imatrikulace obdrží imatrikulační list (IML) pouze vybraní reprezentanti různých studijních skupin, kteří budou na obřadu symbolicky zastupovat studenty svého programu. Ostatní studenti si list vyzvednou v následujících dnech po uskutečnění obřadu na studijním oddělení. Imatrikulační list tiskneme pouze těm studentům, kteří o něj jeví skutečný zájem a přihlásí se k jeho odběru.

Máte-li o IML skutečný zájem, pak se závazně přihlaste k tématu Odběr imatrikulačního listu v ISu. Až budou IML připraveny k odběru, budeme Vás informovat e-mailem na Vaši univerzitní adresu.

Přihlášení je možné do 9. 11. 2019 včetně.

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;
Semper sint in flore,
Semper sint in flore.