Pozvánka na Kurz základů vědecké práce (AVČR)

6. 1. 2021 Jana Veličková

Akademie věd České republiky pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce.

Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními principy vědecké práce a prezentace jejich výsledků. Systematická příprava pro vědeckou práci vede ke zkvalitňování výzkumu a vývoje a k posílení konkurenceschopnosti ČR.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU

 • Etika vědecké práce
 • Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika, prezentace, technika psaní, praktická cvičení
 • Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení
 • Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
 • Základy rétoriky a technika mluveného projevu
 • Psaní a hodnocení vědecké práce
 • Duševní vlastnictví a jeho komercializace
 • Financování výzkumu, grantový systém v EU
 • Grantový systém, typy grantu
 • Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce
 • Informační technologie, bezpečnost internetu
 • Moderní informační zdroje pro výzkum
 • Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat
 • Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby
 • Plagiátorství, Rozbor a zhodnocení vybraných článků a abstraktů
 • Time management
 • Pracovní zatížení a úloha stresu

Kurz trvá týden, je zdarma a pro frekventanty je zajištěno malé občerstvení (káva, čaj, minerálka po celý den). Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne únorový kurz on-line formou přes MS Teams.

Termíny konání kurzu v roce 2021 jsou:

 • 15.2. – 19.2. – 15 volných míst
 • 22.3. – 26.3.
 • 17.5. – 21.5.
 • 20.9. – 24.9.
 • 22.11. – 26.11.

Veškeré informace o obsahové náplni kurzu,  místě konání a přihlášky najdete na webových stránkách Akademie věd.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.