Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 35/2021/2


Content

STUDIE / STUDIES
PAULO, Roman: Kariéra Jindřicha Meziříčského z Lomnice († 1554) / The career of Jindřich Meziříčský of Lomnice († 1554)
KOLDINSKÁ, Marie: Bílá hora 1620–2021. Mýtus jako stavební kámen informační války / Bílá hora 1620–2021. Myth as a building block of the information war
FOLTÝN, Martin: „Fiat iustitia, et pereat mundus“. Výzkum raně novověkého hrdelního a útrpného práva na prahu dvacátých let 21. století. Trendy, možnosti, perspektivy experimentálního bádání / “Fiat iustitia, et pereat mundus”. Research on early modern throat and torture law on the threshold of the twenties of the 21st century. Trends, possibilities, perspectives of experimental research
ŘEPA, Tomáš: Proces formování a nasazení legionu Čechů a Slováků v Polsku v roce 1939 / The process of formation and deployment of the Legion of Czechs and Slovaks in Poland in 1939
PEHR, Michal: Causa Josefa Plojhara a volby 1948 / Josef Plojhar’s Causa and the 1948 Elections

ZPRÁVY / NEWS
Zemřel profesor Jaroslav Vaculík (27. února 1947–5. května 2021) (M. Jireček)
Několik vzpomínek na profesora Jaroslava Vaculíka (M. Jireček)
Konference a diskusní seminář Vzdělání pro budoucnost. Humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století (M. Jireček)
Učit dějepis jinak? Pokusné ověřování v rámci projektu Dějepis+ (P. Sedlák – M. Jireček)

ANOTACE / ANNOTATIONS
ŠŤOVÍČEK, Michal: Vendéeské války 1793–1832. Praha: Akcent, 2013. 440 s. (T. Řepa)

Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 35/2021/2