Sborník prací PdF MU - řada společenských vědISSN 1211-6068 (Print)
ISSN 2571-0427 (Online)

Poslání časopisu:
Časopis publikuje nejnovější výsledky bádání v oblasti dějin středověku a novověku, didaktiky dějepisu a křesťanské výchovy.

Časopis vychází od roku 1959.

Časopis vychází 2x ročně.

Časopis je recenzovaným odborným časopisem.

Vydavatelem časopisu je Masarykova univerzita a její pedagogická fakulta, která připravuje budoucí učitele základních škol.