Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 31/2017/2


Content
SAHEB, Jan: Moravská epizoda v životě humanisty Ondřeje Dudiče z Hořehovice (1533–1589) / The Moravian Episode in the Life of Humanist Ondřej Dudic of Hořehovice (1533– 1589).
KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Chov ovcí na hospodářských dvorech knížat Lichnovských v Hradci nad Moravicí v I. pol. 19. století / Sheep Farming on Farm Yards of the Lichnov Princes in Hradec nad Moravicí in the First half of the 19th Century.
HUPKO, Daniel: Z Uhorska na Moravu. Barónka Lujza Stillfriedová, rod. grófka Pálffyová (1857 – 1909) / From Hungary to Moravia. Baroness Lujza Stillfried, Née Countess Pálffy (1857 – 1909).
VACULÍK, Jaroslav: K podílu vojenské správy na repatriaci Čechů a Slováků z Ruska po první světové válce / The Contribution of Military Administration in the Repatriation of Czechs and Slovaks from Russia after the First World War.
ATANASIADIS, Dimitris – JIRÁSEK, Zdeněk: Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945 / Reminiscence for the Former Homeland of the Displaced Germans from Krnov Region after 1945.
HASIL, Jiří: Zkoumání jazyka příslušníků českých ostrovů v cizině a možnosti posilování jejich národního vědomí / Exploring the Language of the Members of the Czech Localities Abroad and Strengthening Their National Consciousness.
KLÍMA, Bohuslav František: Archeologické výzkumy katedry historie PdF MU na velkomoravském hradišti Sv. Hypolita ve Znojmě v letech 1996–2005 / Archaeological Research of the Department of History of the Faculty of Education of the Masaryk University in the Great Moravian Fortification of St. Hippolytus in Znojmo in 1996-2005.
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Poštovní známka, nenápadný svědek i jubilant československo státnosti a její didaktický potenciál / A Postage Stamp, an Inconspicuous Witness and Jubilee of Czechoslovak Statehood and Its Didactic Potential.
ŠMAJSTROVÁ, Dana: Pojetí národa ve výuce občanské nauky za první republiky / The Concept of a Nation in the Teaching of Civic Education in the Period of the First Republic.
MAREČEK, Petr: Závěr Markova evangelia / The Conclusion of Mark's Gospel.
SEDLÁČEK, Petr: Donace Vavřince Toulovce pro špitál v Litomyšli. Pramenná edice / Donation of Laurel Toulovec for a Hospital in Litomyšl. Edition of Sources.
NEČAS, Ctibor: Res Parvae Memoriales .
VACULÍK, Jaroslav: Historická polonistika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity po roce 1989 / Historical Polish Studies at the Faculty of Education of the Masaryk University after 1989.
Zemřel prof. Ctibor Nečas (J. Vaculík)
Vzpomínka na Pavla Balíka (B. Klíma)
Češsko-Slovackij (Čechoslovackij) korpus 1914-1920. Dokumenty i matěrialy. Tom 1. Češsko-slovackije vojinskije formirovanija v Rossii. 1914-1917. Moskva: Novalis, 2013. 1016 s. (J. Vaculík).
RYBKOV, Alexandr Grigorjevič: Čechoslovackij korpus v Povolžje: 1918 god. Saratov: Saratovskij sociálno-ekonomičeskij institut REU im. G. V. Plechanova, 2017. 219 s. (J. Vaculík).
JIRÁNEK, J. – BARTEČEK, I.: Češi a Slováci v Chile ve 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 272 s. (J. Vaculík).
ŠTUMBAUER, Jan: Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a turistiky v meziválečném Československu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. 1. vydání. 379 s. (F. Čapka).
GOŁDYN, Piotr: W kręgu polsko-rumuńskiej wspólpracy oświatowej w pierwszej polowie XX wieka. Wybrane aspekty. Poznaň – Kalisz: UAM, 2017. 123 s. (J. Vaculík).
JARNECKI, Michał – KOŁAKOWSKI, Piotr: „Ukraiński Piemont“. Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938–1939. Warszawa: RYTM, 2017. 378 s. (J. Vaculík).
MOTYKA, Grzegorz: Wołyń ´43. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016. 285 s. (J. Vaculík).
KOPROWSKI, Marek A.: Mord na Wołyniu. Tom I. Zakrzewo: Replika, 2017. 317 s. (J. Vaculík).
BASLER, Helena – KROUPA, Jiří K. (eds): Die Wiener Tschechen 1945-2015. Ein Beispiel für eine gelungene Integration? Wien – Praha: Tsechechisches kulturhistorisches Institut, 2017. 292 s. (J. Vaculík).
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 31/2017/2